özel izin

özel izin İng. licence, royalty

Sağlanan bulgu belgesini işletme konusunda, belge iyesinin başkalarına tanıdığı hak.


özel izin İng. literae patentes

15. yüzyılda yazın yapıtları ile ilgili olarak verilen baskı izinleri.


özel izin için benzer kelimeler


özel izin, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 'i', 'z', 'i', 'n', şeklindedir.
özel izin kelimesinin tersten yazılışı nizi lezö diziliminde gösterilir.