özgül güç

özgül güç İng. specific power

Bir reaktörün toplam ısıl gücünün, üretken ve fisil madde başlangıç kütlesine oranı.


özgül güç için benzer kelimeler


özgül güç, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'ü', 'l', ' ', 'g', 'ü', 'ç', şeklindedir.
özgül güç kelimesinin tersten yazılışı çüg lügzö diziliminde gösterilir.