özgürlük ve zorunluluk

özgürlük ve zorunluluk İng. freedom and necessity

İnsanların etkinlikleri ile doğanın ve toplumun nesnel yasaları arasındaki ilişki, bk. özgürlük, zorunluluk.


özgürlük ve zorunluluk için benzer kelimeler


özgürlük ve zorunluluk, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'ü', 'r', 'l', 'ü', 'k', ' ', 'v', 'e', ' ', 'z', 'o', 'r', 'u', 'n', 'l', 'u', 'l', 'u', 'k', şeklindedir.
özgürlük ve zorunluluk kelimesinin tersten yazılışı kululnuroz ev külrügzö diziliminde gösterilir.