özgüsel aşı

özgüsel aşı Fr. Auto-Vaccin

özgüsel aşı için benzer kelimeler


özgüsel aşı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'ü', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
özgüsel aşı kelimesinin tersten yazılışı ışa lesügzö diziliminde gösterilir.