özgüsel aşılama

özgüsel aşılama Fr. Auto-Vaccination
özgüsel aşılama Fr. Autogreffe, anaplastie, autoplastie, greffe autoplastique

özgüsel aşılama için benzer kelimeler


özgüsel aşılama, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'g', 'ü', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'ş', 'ı', 'l', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
özgüsel aşılama kelimesinin tersten yazılışı amalışa lesügzö diziliminde gösterilir.