özyapı

özyapı İng. character

Bireyin ayırıcı özelliklerinden oluşmuş dizgeli ve kalıplı kişisel bütünlüğü.


Özyapı Osm. İmtizaç, Bünye

özyapı için benzer kelimeler


özyapı, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'y', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
özyapı kelimesinin tersten yazılışı ıpayzö diziliminde gösterilir.