özyapı özelliği

özyapı özelliği İng. character trait

Özyapıyı tanımlamaya ya da birbirinden ayırmaya yarayan temel özellik.


özyapı özelliği için benzer kelimeler


özyapı özelliği, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, ö harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ö', 'z', 'y', 'a', 'p', 'ı', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
özyapı özelliği kelimesinin tersten yazılışı iğillezö ıpayzö diziliminde gösterilir.