paçal ekim

paçal ekim Osm. mahlût ekim

paçal ekim için benzer kelimeler


paçal ekim, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'ç', 'a', 'l', ' ', 'e', 'k', 'i', 'm', şeklindedir.
paçal ekim kelimesinin tersten yazılışı mike laçap diziliminde gösterilir.