kredi paçal maliyeti

kredi paçal maliyeti İng. total credit cost

Fon kaynak maliyetine banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi çeşitli vergiler ile çeşitli stopajların eklenmesi ile hesaplanan maliyet.


kredi paçal maliyeti için benzer kelimeler


kredi paçal maliyeti, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'r', 'e', 'd', 'i', ' ', 'p', 'a', 'ç', 'a', 'l', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', 't', 'i', şeklindedir.
kredi paçal maliyeti kelimesinin tersten yazılışı iteyilam laçap iderk diziliminde gösterilir.