ayakkabı-deri maliyeti

ayakkabı-deri maliyeti

bk. taban aşındırma maliyeti


ayakkabı-deri maliyeti için benzer kelimeler


ayakkabı-deri maliyeti, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'k', 'a', 'b', 'ı', '-', 'd', 'e', 'r', 'i', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', 't', 'i', şeklindedir.
ayakkabı-deri maliyeti kelimesinin tersten yazılışı iteyilam ired-ıbakkaya diziliminde gösterilir.