ayakkabı vurmak

ayakkabı vurmak

ayakkabı ayağı zedelemek, ayağı rahatsız etmek.


ayakkabı vurmak için benzer kelimeler


ayakkabı vurmak, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', 'k', 'a', 'b', 'ı', ' ', 'v', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ayakkabı vurmak kelimesinin tersten yazılışı kamruv ıbakkaya diziliminde gösterilir.