papağan çiçeği

papağan çiçeği İng. parrot pox

Avipoxvirus cinsi bir çiçek virüsünün papağangiller ailesindeki kuşlarda ağız, yüz ve göz kapaklarında kuru kabukların oluşmasıyla belirgin çiçek hastalığı.


papağan çiçeği için benzer kelimeler


papağan çiçeği, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'p', 'a', 'ğ', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'i', 'ç', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
papağan çiçeği kelimesinin tersten yazılışı iğeçiç nağapap diziliminde gösterilir.