papağan

papağan Ar. baba¦¥, babba¦¥

a. 1. hay. b. Papağangillerden, tırmanıcı, eğri gagalı, pek çok türü bulunan, insan sesini taklit edebilen kuşların genel adı, dudu. 2. mec. Duyduklarını düşünmeden olduğu gibi tekrarlayan kimse.


papağan için benzer kelimeler


papağan, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'p', 'a', 'ğ', 'a', 'n', şeklindedir.
papağan kelimesinin tersten yazılışı nağapap diziliminde gösterilir.