par par

par par

zf. “Yüksek ateşi olmak; bir yanıp bir sönmek; ışıl ışıl parlamak” anlamlarındaki par par yanmak deyiminde geçen bir söz: “Fakat o doludizgin, kırkı boylamış bir ateşle par par yanıyordu.” -R. N. Güntekin. “Sevinçliyse eğer yıldız gibi par par yanardı gözleri.” -K. Korcan. “Sevgi par par yanıyor mavi gözlerinde” -E. Işınsu.


par par

Çok parlamak ya da yanmak için.


par par

Parıl parıl.


par par için benzer kelimeler


par par, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', ' ', 'p', 'a', 'r', şeklindedir.
par par kelimesinin tersten yazılışı rap rap diziliminde gösterilir.