parabase

parabase Dgr. Yun.: parabasis

Antik Yunan tiyatrosunda eski komedya döneminde oyunun yanılsamasını ("illüzyon" unu) bozma bahasına, koronun, maske çıkarıp doğrudan doğruya seyircilere seslendiği, yazarın sözcülüğünü yaptığı, tanrıları övdüğü, düşmanlara, sevilmeyen kimselere ve kurumlara sataştığı, saldırdığı ara sözleri, (bk. koragus)


parabase, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'b', 'a', 's', 'e', şeklindedir.
parabase kelimesinin tersten yazılışı esabarap diziliminde gösterilir.