parabolik sarmal

parabolik sarmal İng. parabolic spiral, Fermat's spiral

Ucaysal konaçlara göre denklemi (…)olan düzlemsel eğri.


parabolik sarmal için benzer kelimeler


parabolik sarmal, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'b', 'o', 'l', 'i', 'k', ' ', 's', 'a', 'r', 'm', 'a', 'l', şeklindedir.
parabolik sarmal kelimesinin tersten yazılışı lamras kilobarap diziliminde gösterilir.