paramer

paramer İng. paramere

Bilateral simetrik yapının her bir yarısı.


paramer İng. paramere

Cimicid böceklerin erkeklerinde bulunan çiftleşme organı.


paramer, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
paramer kelimesinin tersten yazılışı remarap diziliminde gösterilir.