paranazal sinüsler

paranazal sinüsler İng. sinus paranasales

anat. Kafatasında burun boşluğuna komşu kemiklerin içerisinde içleri mukozayla kaplı ve bağ dokusunda serö-müköz bezler bulunan boşluklar.


paranazal sinüsler için benzer kelimeler


paranazal sinüsler, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'n', 'a', 'z', 'a', 'l', ' ', 's', 'i', 'n', 'ü', 's', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
paranazal sinüsler kelimesinin tersten yazılışı relsünis lazanarap diziliminde gösterilir.