parapineal organ

parapineal organ İng. parapineal organ, parietal organ

(Yun. para: yanında; pinea: kozalak) Yuvarlak ağızlılar ve bazı sürüngenlerin beyninde bulunan göze benzer organ, paryetal organ; diğer omurgalılarda epifiz.


parapineal organ için benzer kelimeler


parapineal organ, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'p', 'i', 'n', 'e', 'a', 'l', ' ', 'o', 'r', 'g', 'a', 'n', şeklindedir.
parapineal organ kelimesinin tersten yazılışı nagro laeniparap diziliminde gösterilir.