parapod

parapod

bk. parapot


parapod Fr. paràpode

(zooloji)


parapod İng. parapodium

(Yun. para = öteki, Yun.pous=ayak) Bazı hakkalıkurtların vücut bölütlerinin yanlarında uzanan ve yer değiştirmeye yarayan, her böiütde çift sayıda bulunan özel yapılar.


parapod, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'p', 'o', 'd', şeklindedir.
parapod kelimesinin tersten yazılışı doparap diziliminde gösterilir.