parazit infrapopülasyonu

parazit infrapopülasyonu İng. infrapopulation of parasites

Bir konakta bulunan tek tür parazite ait tüm bireyler.


parazit infrapopülasyonu için benzer kelimeler


parazit infrapopülasyonu, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'a', 'z', 'i', 't', ' ', 'i', 'n', 'f', 'r', 'a', 'p', 'o', 'p', 'ü', 'l', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
parazit infrapopülasyonu kelimesinin tersten yazılışı unoysalüpoparfni tizarap diziliminde gösterilir.