parça parça

parça parça

zf. 1. Parçalanmış bir durumda, lime lime: “Hepsinin tıraşları uzamış, esvapları parça parça idi.” -Ö. Seyfettin. 2. Azar azar, bölüm bölüm: “Denize parça parça dökülmüş kayaların kenarından bir çakıl yol, geniş meydanlığa varırdı.” -S. F. Abasıyanık.


parça parça için benzer kelimeler


parça parça, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', ' ', 'p', 'a', 'r', 'ç', 'a', şeklindedir.
parça parça kelimesinin tersten yazılışı açrap açrap diziliminde gösterilir.