parlak kertenkelegiller

parlak kertenkelegiller İng. skinks

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kertenkeleler (Lacertilia) alt takımından, tüm dünyada yaygın olan, üyeleri kısa ve bazılarında tümüyle kaybolmuş, göz kapakları saydam, göz bebekleri yuvarlak, çoğunlukla toprak üzerinde, bazıları ise gömülerek yaşayan türleri olan bir familya. Skinkgiller.


parlak kertenkelegiller için benzer kelimeler


parlak kertenkelegiller, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'l', 'a', 'k', ' ', 'k', 'e', 'r', 't', 'e', 'n', 'k', 'e', 'l', 'e', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
parlak kertenkelegiller kelimesinin tersten yazılışı relligeleknetrek kalrap diziliminde gösterilir.