pars bukkalis

pars bukkalis İng. pars buccalis

anat. Vestibulum oris'in, dişlerle yanak arasında kalan bölümü.


pars bukkalis için benzer kelimeler


pars bukkalis, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 's', ' ', 'b', 'u', 'k', 'k', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
pars bukkalis kelimesinin tersten yazılışı silakkub srap diziliminde gösterilir.