parşömen

parşömen Fr. parchemin

a. Yazı yazmak, resim yapmak için özel olarak hazırlanan deri, tirşe: “Duvarlardaki raflarda kurtların kemire kemire bitiremediği el yazmaları, parşömenler ve harita ruloları vardı.” -İ. O. Anar.


parşömen İng. parchment

1. Üzerine yazı yazılacak biçimde işlenmiş koyun ya da keçi derisi. (İlkönce Bergama'da kullanıldığı için bu adı almıştır.)


parşömen

Mısırdan papirüs alma olanağını yitiren Bergamalıların, koyun, keçi, özellikle dana derisinden yaptıkları bir tür yazı kâğıdı.


parşömen İng. parchment

:. Derişik sülfürik asit ile muamele edilip ve kısmen suya karşı dirençli, ıslanmaya karşı dayanıklı hale getirilmiş kağıt. Yağlı yiyecekleri sarmada ve diyaliz zarı olarak kullanılır.


parşömen için benzer kelimeler


parşömen, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'a', 'r', 'ş', 'ö', 'm', 'e', 'n', şeklindedir.
parşömen kelimesinin tersten yazılışı nemöşrap diziliminde gösterilir.