pekiştirmeli sıfat

pekiştirmeli sıfat

a. db. Türkçede çoğu kez sıfatın, bazen de adın ilk hecesindeki ünlünün, baştaki ünsüzle birlikte, -p, -m-, -r-, -s- ünsüzlerinden biriyle veya ünlü ile başlayan bir adın veya sıfatın yalnız -p- ünsüzüyle kapatılmasıyla ortaya çıkan hecenin, aynı sıfatın veya adın başına eklenmesiyle kurulan kelime: kıpkırmızı (kıp kırmızı), mosmor (mos-mor), tertemiz (ter-temiz), yemyeşil (yem-yeşil).


pekiştirmeli sıfat İng. intensive

(Derleme.. pekiştirme sıfatı) Pekiştirmeli sözcük biçiminde kurulmuş sıfat: Kupkuru ağaç, sapsağlam adam, yemyeşil ova, tertemiz ev, mosmor eller, apaçık söz, ipince dilim vb.


pekiştirmeli sıfat için benzer kelimeler


pekiştirmeli sıfat, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'k', 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'm', 'e', 'l', 'i', ' ', 's', 'ı', 'f', 'a', 't', şeklindedir.
pekiştirmeli sıfat kelimesinin tersten yazılışı tafıs ilemritşikep diziliminde gösterilir.