adlaşmış sıfat

adlaşmış sıfat Fr. Adjectif substantivé

Ad yerine kullanılan sıfat : Doğruyu söylemeli gibi.


adlaşmış sıfat için benzer kelimeler


adlaşmış sıfat, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'ı', 'ş', ' ', 's', 'ı', 'f', 'a', 't', şeklindedir.
adlaşmış sıfat kelimesinin tersten yazılışı tafıs şımşalda diziliminde gösterilir.