fizik sıfat

fizik sıfat Fr. adjectif physique

Eski gramercilerin büyük, kalın, ağır gibi nesnel sıfatlara verdikleri ad.


fizik sıfat için benzer kelimeler


fizik sıfat, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'i', 'k', ' ', 's', 'ı', 'f', 'a', 't', şeklindedir.
fizik sıfat kelimesinin tersten yazılışı tafıs kizif diziliminde gösterilir.