fizik gücü

fizik gücü

a. İnsan veya hayvanın beden yapısı: “Bir övüncü sakalı ise bir başka övüncü de sıhhati, fizik gücü idi.” -H. Taner.


fizik gücü için benzer kelimeler


fizik gücü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'i', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'c', 'ü', şeklindedir.
fizik gücü kelimesinin tersten yazılışı ücüg kizif diziliminde gösterilir.