fiilden sıfat

fiilden sıfat Fr. adjectif déverbal

Fiil kökünden yapılıp nesne almamak suretiyle ortaçtan ayrılan sıfat: Kırık, taşkın gibi. Bkz.Ortaç.


fiilden sıfat için benzer kelimeler


fiilden sıfat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'i', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 's', 'ı', 'f', 'a', 't', şeklindedir.
fiilden sıfat kelimesinin tersten yazılışı tafıs nedliif diziliminde gösterilir.