fizikötesi sıfat

fizikötesi sıfat Fr. adjectif métaphysique

Eski gramercilerin fizik olmıyan sıfatlara verdikleri ad: insaflı, merhametli gibi.


fizikötesi sıfat için benzer kelimeler


fizikötesi sıfat, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'i', 'z', 'i', 'k', 'ö', 't', 'e', 's', 'i', ' ', 's', 'ı', 'f', 'a', 't', şeklindedir.
fizikötesi sıfat kelimesinin tersten yazılışı tafıs isetökizif diziliminde gösterilir.