pentadaktil ekstremite

pentadaktil ekstremite İng. pentadactyl limb

(Yun. pente: beş; daktylos: parmak) Dört bacaklı hayvanlarda ve insanda bulunan kol ve bacaklar için karakteristik olan beş parmaklı ekstremite.


pentadaktil ekstremite için benzer kelimeler


pentadaktil ekstremite, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'n', 't', 'a', 'd', 'a', 'k', 't', 'i', 'l', ' ', 'e', 'k', 's', 't', 'r', 'e', 'm', 'i', 't', 'e', şeklindedir.
pentadaktil ekstremite kelimesinin tersten yazılışı etimertske litkadatnep diziliminde gösterilir.