pepsin

pepsin Fr. pepsine

a. biy. Mide mukozasının salgıladığı albüminli besinleri peptona çeviren enzim.


pepsin İng. pepsin

Proteinleri asidik çözeltide proteaz, pepton ve peptitlere hidroliz eden domuzların midesinden ince beyaz granüller halinde elde edilen suda veya seyreltik asitte çözünen,nem çekici , bir mide özsuyu enzimi.


pepsin Fr. pepsine

(biyoloji, botanik, zooloji)


pepsin İng. pepsin

Mide öz suyunda bulunan ve proteinleri sindiren enzim.


pepsin İng. pepsin

Midede peptik hücrelerden pepsinojen hâlinde salınan ve hidroklorik asitle etkin pepsine dönüşen, proteinlerin hidrolizini katalizleyerek kısa polipeptit zincirine parçalayan mide sıvısı enzimlerinden biri.


pepsin İng. pepsin

(Yun. pepsis = sindirim,) Midenin saldığı bir enzim olup Hcl ile birlikte proteinlerin peptid evresine kadar sindirilmesinde rol oynar. Optimum etkisi asit ortamdadır.


pepsin, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'p', 's', 'i', 'n', şeklindedir.
pepsin kelimesinin tersten yazılışı nispep diziliminde gösterilir.