peptidoglikan

peptidoglikan İng. peptidoglycan

Bakteri hücre duvarlarında, uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük bir makromolekül grubu.


peptidoglikan İng. peptidoglycan

1. Uzun polisakkarit zincirlerinin kısa peptitlerle enine bağlandığı büyük moleküler grup. 2. Bakteri hücre duvarında bulunan ve bakteriyi ozmotik lizizden koruyan esas katman.


peptidoglikan İng. pepdidoglycan

Gram pozitif bakterilerde hücre duvarının esasını ve en önemli kısmını oluşturan N-asetilglukozamin ve N-asetilmuramik asidin bir peptide kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşan polimer.


peptidoglikan, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'p', 't', 'i', 'd', 'o', 'g', 'l', 'i', 'k', 'a', 'n', şeklindedir.
peptidoglikan kelimesinin tersten yazılışı nakilgoditpep diziliminde gösterilir.