petek gözü

petek gözü Osm. sinh

(akciğerde), alveol, petek (akciğerde) (biyoloji)


petek gözü için benzer kelimeler


petek gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 't', 'e', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
petek gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög ketep diziliminde gösterilir.