peteşiyal

peteşiyal İng. petechial

1. Peteşilerle ilgili olan. 2. Peteşiler oluşmasıyla belirgin, peteşiler gösteren.


peteşiyal için benzer kelimeler


peteşiyal, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 't', 'e', 'ş', 'i', 'y', 'a', 'l', şeklindedir.
peteşiyal kelimesinin tersten yazılışı layişetep diziliminde gösterilir.