sığırların peteşiyal humması

sığırların peteşiyal humması İng. bovine petechial fever

Sığırların klinik olarak dil, konjunktiva ve vulva mukazası üzerinde peteşiyal kanamalarla belirgin, nötrofillerde yerleşen Cytoecetes ondiri tarafından oluşturulan hafif seyirli ateşli hastalık.


sığırların peteşiyal humması için benzer kelimeler


sığırların peteşiyal humması, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'ı', 'ğ', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', 'n', ' ', 'p', 'e', 't', 'e', 'ş', 'i', 'y', 'a', 'l', ' ', 'h', 'u', 'm', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
sığırların peteşiyal humması kelimesinin tersten yazılışı ısammuh layişetep nıralrığıs diziliminde gösterilir.