peygamber

peygamber Far. pey¦¥m-ber

a. din b. İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi.


peygamber için benzer kelimeler


peygamber, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'y', 'g', 'a', 'm', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
peygamber kelimesinin tersten yazılışı rebmagyep diziliminde gösterilir.