peygamber ağacı

peygamber ağacı

a. bit. b. Yabani kimyongillerden, Antil Adaları'nda ve Venezuela'da yetişen, 10-15 metre yüksekliğinde, kışın yapraklarını dökmeyen, reçinesinden gayakol çıkarılan bir ağaç (Guaiacum of cicinale).


peygamber ağacı için benzer kelimeler


peygamber ağacı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'e', 'y', 'g', 'a', 'm', 'b', 'e', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
peygamber ağacı kelimesinin tersten yazılışı ıcağa rebmagyep diziliminde gösterilir.