Pinus pinea

Pinus pinea

bk. fıstık çamı


Pinus pinea için benzer kelimeler


Pinus pinea, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, P harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'P', 'i', 'n', 'u', 's', ' ', 'p', 'i', 'n', 'e', 'a', şeklindedir.
Pinus pinea kelimesinin tersten yazılışı aenip suniP diziliminde gösterilir.