pKb

pKb İng. pKb

[pKb] Baz ayrışma sabitinin (-)logaritması.


pKb İng. pKb

Bir bazdan hidroksil iyonu ayrılması denge sabitinin negatif logaritması.


pKb, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, b harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'K', 'b', şeklindedir.
pKb kelimesinin tersten yazılışı bKp diziliminde gösterilir.