pluripotens

pluripotens İng. pluripotens

anat. Zigot oluşumundan sonra blastomerlerin bölünerek çok yönlü farklılaşabilme gücüne sahip olmaları.


pluripotens için benzer kelimeler


pluripotens, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'l', 'u', 'r', 'i', 'p', 'o', 't', 'e', 'n', 's', şeklindedir.
pluripotens kelimesinin tersten yazılışı snetopirulp diziliminde gösterilir.