podomer

podomer İng. podomere

Eklem bacaklılarda, bacakların az çok silindirik ve genellikle her iki ucu eklemli parçası.


podomer, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'd', 'o', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
podomer kelimesinin tersten yazılışı remodop diziliminde gösterilir.