podsol

podsol Fr. pozol, podsol

(coğrafya)


podsol için benzer kelimeler


podsol, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'd', 's', 'o', 'l', şeklindedir.
podsol kelimesinin tersten yazılışı losdop diziliminde gösterilir.