POLİ ile başlayan kelimeler

POLİ ile başlayan veya başında POLİ olan kelimeler 267 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

poli aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. poli anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre POLİ ile başlayan kelimeler

25 harfli

polivinil alkol çözeltisi

24 harfli

poliglikolik asit ipliği, polinükleotit fosforilaz

23 harfli

polimorfnükleer lökosit

22 harfli

poliglaktin 910 ipliği, poligonun dış yarıçapı, polikromatofil alyuvar, polilesital yumurtalar, polinominal adlandırma

21 harfli

polialkol asit esteri, poliglandüler sendrom, poligonun iç yarıçapı, poliklonal antikorlar, polimerleşme derecesi, polinomsal gösterilim, politik iş çevrimleri, politika değişkenleri, polivinil klorür, PVC

20 harfli

poliarteritis nodoza, polinomsal fonksiyon, polisentrik kromozom, politen kromozomları, politik organizasyon, politika çözümlemesi, poliviniliden klorid, polivinilklorit, PVC

19 harfli

polienoik yağ asidi, poliglikonat ipliği, polihedral virüsler, polihidrik alkoller, poliklonal gamopati, polinomsal çekirdek, polinomsal operatör, polinomsal yaklaşım, polinükleotit kinaz, polioensefalomalasi, poliradikulonöritis, polisentrik yönetim, politika fonksiyonu, polivinil reçineler

18 harfli

poli (A) polimeraz, poliket solucanlar, polimerleştirilmek, polimetilokarbamit, polinomlar halkası, polinomsal katsayı, polinomun derecesi, polisistronik mRNA, politetrafloroetan, politrofik ovaryol, polivinil prolidon, poliyoensefalopati

17 harfli

polifenol oksidaz, poligonun açıları, polikromatik ışın, polimerleştirilme, polimiktik göller, polinomsal açılım, politik davranmak, politika araçları, poliyoensefalitis

16 harfli

poli (A) kuyruğu, poli vinilklorür, poliakrilonitril, poligen hipotezi, polimerleştirmek, polinomsal çözüm, polisiklik balık

15 harfli

poliensefalitis, polimerleştirme, polimorfnükleer, polinomsal seri, poliradikulitis, polisakkaritler, polisensitivite, polisitemi vera, politeknik okul, politik ekonomi, politik iktisat, politik tiyatro, politika gütmek, politika yapmak, polivinil alkol, polivinilasetat, polivinilklorid, polivinilklorür, poliyomiyelitis

14 harfli

poli-embriyoni, polidiyoksanon, polielektrolit, poligenik mRNA, poliizoprenoit, polikemoterapi, polimerizasyon, poliparazitizm, polis hafiyesi, polis karakolu, polisiye roman, polivinilalkol

13 harfli

poliarteritis, poliçe çekmek, poliembriyoni, polikotiledon, polimer şerit, polimerleşmek, polimiyozitis, polinükleotit, polipeptidemi, polipeptidler, polipod larva, polis arabası, polis noktası, poliserözitis, polisinuzitis, polisiye film, polisorbat 60, polisülfürler, politikacılık, polivalan aşı, polivinileter, ...

12 harfli

poli-energid, poliartritis, polifiyodont, polimastigot, polimerleşme, polinöropati, polioklastik, poliorşidizm, polipropilen, polis romanı, polisakkarit, polispermizm, politik risk, poliyoksalen

11 harfli

Poli kesesi, poliaminler, poliamitler, polidaktili, polidispers, polienergit, polifenolaz, polifiletik, poliglobuli, poliklimaks, polikromazi, polimorfizm, polinöritis, polinükleer, poliostotik, poliparezis, poliprotein, poliribozom, polis filmi, polis oyunu, polisimetri, ...

10 harfli

polidrozis, poliestrus, polietilen, polihedron, polihibrid, polihibrit, polikarpik, polikaryon, polikistik, poliklinik, poliklonal, polikültür, polilinker, polimerlik, polimiksin, polimorfik, poliodonti, poliorşidi, poliorşizm, poliöstrik, poliöstrüs, ...

9 harfli

polialkol, poliandri, polidipsi, polidonti, poliester, polifagos, polifonik, Poligenez, polimeraz, polinemik, polioller, polipetal, polipleji, poliploit, polisepal, politeist, politeizm, politik 8, politipik, politokoz, politriki, ...

8 harfli

poli (A), poli (C), poli (T), poli (U), poliamin, poliamit, poliasit, polifaji, polifoni, poligala, poligami, polijini, polikarp, poliksen, polimeli, polimeri, polimorf, poliozis, polipati, polipler, polisevi, ...

7 harfli

poliark, polifag, polifil, poligam, poligen, poligon, polimer, polinom, polipnö, polisaj, politik, politip, politok, poliüri, polizom

6 harfli

poliçe, poliol

5 harfli

polik, polip, polis

4 harfli

poli

Kelime Ara