por kanalları

por kanalları İng. pore canals

1. Böceklerin kutikulasında bulunan epikutikulaya geçmeyen, çok ince spiral geçitler. 2. Derisi dikenlilerde su kanal sistemine ait taş kanalın (madrepor kanalı) dışarıya açıldığı yerde bulunan elek safihadaki kanallar.


por kanalları için benzer kelimeler


por kanalları, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'r', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
por kanalları kelimesinin tersten yazılışı ırallanak rop diziliminde gösterilir.