portaland çimentosu

portaland çimentosu Fr. ciment portland

(kimya)


portaland çimentosu için benzer kelimeler


portaland çimentosu, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'r', 't', 'a', 'l', 'a', 'n', 'd', ' ', 'ç', 'i', 'm', 'e', 'n', 't', 'o', 's', 'u', şeklindedir.
portaland çimentosu kelimesinin tersten yazılışı usotnemiç dnalatrop diziliminde gösterilir.