power chord

power chord Osm. sert akor

Herhangi bir notanın kendisi, beşlisi ve oktavının aynı anda basılmasıyla oluşan, daha çok pank, rak ve metal ritimlerinde kullanılan en sert ve güçlü sese sahip akor.


power chord için benzer kelimeler


power chord, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, d harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'w', 'e', 'r', ' ', 'c', 'h', 'o', 'r', 'd', şeklindedir.
power chord kelimesinin tersten yazılışı drohc rewop diziliminde gösterilir.