poz kesmek (veya yapmak)

poz kesmek (veya yapmak)

çalım atmak, afili görüntü vermek.


poz kesmek (veya yapmak) için benzer kelimeler


poz kesmek (veya yapmak), 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'z', ' ', 'k', 'e', 's', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'y', 'a', 'p', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
poz kesmek (veya yapmak) kelimesinin tersten yazılışı )kampay ayev( kemsek zop diziliminde gösterilir.