pozitif kitle dışsallığı

pozitif kitle dışsallığı İng. positive network externalities

Tüketicinin mala atfettikleri değerin veya elde edeceği faydanın söz konusu malın özelliklerinden öte o malı tüketen tüketicilerinin sayısına bağlı olması nedeniyle tüketici sayısındaki artmanın o mala yönelik bireysel istemi artırması.


pozitif kitle dışsallığı için benzer kelimeler


pozitif kitle dışsallığı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, p harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'p', 'o', 'z', 'i', 't', 'i', 'f', ' ', 'k', 'i', 't', 'l', 'e', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 's', 'a', 'l', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
pozitif kitle dışsallığı kelimesinin tersten yazılışı ığıllasşıd eltik fitizop diziliminde gösterilir.